Het recht om vergeten te worden

Wat is het recht om vergeten te worden?

Het recht om vergeten te worden, ook wel recht op vergetelheid of vergeetrecht genoemd, is een recht binnen artikel 17 van de AVG dat geldt binnen de gehele EU. Deze wet zorgt ervoor dat alle inwoners van Europa het recht hebben om privacygevoelige gegevens van het internet te laten verwijderen. Dit gaat om zowel onjuiste informatie, of verouderde informatie.

Hoe maakt u gebruik van het recht om vergeten te worden?

Als u uw naam of organisatienaam uit de zoekmachine wilt laten verwijderen, neemt u contact op met het bedrijf achter de zoekmachine. Hier dient u een verzoek in om de privacygevoelige informatie te laten verwijderen.

Wanneer geldt het vergeetrecht?

De Europese burger heeft zowel recht op privacy, als op vrijheid van informatie. Bij een verzoek op vergetelheid wordt er daarom zorgvuldig afgewogen wat het belangrijkste is: De privacy van de desbetreffende burger, of het gemeenschappelijke belang van de openbare informatie. Gegevens dienen verplicht verwijderd te worden als ze niet meer relevant zijn, de burger jonger is dan 16 jaar en als er geen gemeenschappelijk belang is van het openbaar houden van de informatie.

Kunt u bezwaar maken bij afwijzing?

Als een verzoek wordt afgewezen, kan de burger bezwaar maken. De burger dient bemiddeling aan te vragen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bemiddelaar van de AP zal het verzoek nogmaals indienen. Dit is vaak succesvol.