Hoe de zakelijke valkuilen van reputatierisico te vermijden?

[ad_1]

Wat is reputatierisico en hoe kun je het verminderen?

Reputatierisico begint eindelijk wat grip te krijgen onder leidinggevenden en besluitvormers als een legitiem en essentieel onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

Gezien de enorme en soms verwoestende gevolgen van reputatieschade, is het een wonder dat er nog steeds zoveel bedrijven zijn die zichzelf kwetsbaar stellen.

Lees meer over wat reputatierisico is, waar het vandaan komt en hoe u uw bedrijf kunt beschermen tegen de verliezen die het veroorzaakt.

Secties

 • Wat betekent “reputatierisico”?
 • Wat is reputatieschade?
 • Wat veroorzaakt reputatierisico?
 • Hoe meet je reputatierisico?
 • Wat is reputatierisicobeheer?

Wat betekent “reputatierisico”?

Reputatierisico of reputatierisico is alles dat de reputatie van uw bedrijf, instelling of organisatie bedreigt.

Bedrijfsreputatie is direct gekoppeld aan aandeelhouderswaarde, inkomsten, werving en beleggersbelangen en moet daarom zorgvuldig worden beheerd.

Er zijn twee soorten reputatierisico’s om op te letten: direct en indirect. In beide gevallen kan reputatierisico schijnbaar uit het niets ontstaan ​​en ernstige, onherstelbare schade toebrengen aan zelfs de grootste, meest gevestigde en meest bewonderde bedrijven. Het is bekend dat schade veroorzaakt door reputatierisico leidt tot verlies van miljoenen of zelfs miljarden dollars aan inkomsten en marktkapitalisatie.

Direct reputatierisico

Direct reputatierisico is een risico dat wordt gecreëerd als een: direct gevolg van opzettelijke actie of inactiviteit van het bedrijf met betrekking tot gevestigde en evoluerende normen van werkgelegenheid, bestuur, sociale verantwoordelijkheid en meer.

Hoewel direct reputatierisico veel meer kansen op schade biedt dan indirect reputatierisico, komen beide vaak voor en moeten ze naar beste vermogen worden beperkt.

Indirect reputatierisico

Indirect reputatierisico kan worden veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijk handelen van werknemers of tangentieel via randpartijen.

Dit type risico is onbedoeld vanuit het perspectief van het bedrijf, maar de schade kan net zo ernstig zijn omdat het risico de aandacht vestigt op het onvermogen of de onwil van het bedrijf om prioriteit te geven aan risicobeperking en beveiliging of om hun werknemers en relaties op een andere manier te beheren.

Wat is reputatieschade?

Reputatierisico veroorzaakt een rimpeleffect dat soms snel herstelbaar is en soms catastrofaal. Schade veroorzaakt door reputatierisico staat bekend als reputatieschade of reputatieschade.

Reputatieschade wordt gemeten in gederfde inkomsten, hogere bedrijfskosten, hogere kapitaal- en regelgevingskosten en verlies van aandeelhouderswaarde, maar het kan van invloed zijn op vrijwel elk aspect van een bedrijf.

In een onderzoek uit 2013 van Deloitte, 87% van de leidinggevenden beoordeelden reputatierisico als “belangrijker” of “veel belangrijker” dan andere strategische risico’s vanwege de mogelijke gevolgen van reputatieschade.

Wat is reputatieschade?

Potentiële impact van reputatieschade

 • Verlies van inkomsten van bestaande klanten
 • Volumeverlies van bestaande klanten
 • Verminderd vermogen om nieuwe klanten aan te trekken
 • Verlaging van de aandelenkoers
 • Verminderd vermogen om te investeren
 • Verlaagde waardering voor fusies en overnames
 • Verlies van vitaal personeel
 • Verminderd wervingsvermogen
 • Agressieve overname concurrent
 • Verhoogde naleving
 • Negatieve merkperceptie
 • Negatieve berichtgeving in de media
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Executive beloning
 • Productkwaliteit in verhouding tot prijs
 • Werkmethoden in alle toeleveringsketens
 • Privacy en veiligheid van klanten
 • Terugroepacties van producten
 • Fraude en corruptie bij dochterondernemingen op de buitenlandse markt
 • Belangenverstrengeling en problemen met wijzigingen in de regelgeving
 • Financiële of rapportage onregelmatigheden
 • Belastingontwijking en belastingontduiking
 • Onderzoek van zakelijke praktijken van belanghebbenden en media
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Discriminatie
 • Buitensporige kostenbesparende manoeuvres
 • Ongepaste kredietbeslissingen
 • Twijfelachtige investeringen
 • Inkomsten voldoen niet aan de verwachtingen
 • Fout of nalatigheid van de werknemer
 • Fysieke beveiligingsinbreuk
 • IT-inbreuk
 • Berichten en gedrag op sociale media
 • Elk direct reputatierisico dat wordt uitgevoerd door filialen of werknemers

Wat veroorzaakt reputatierisico?

We leven in een samenleving die altijd met alles verbonden is. Informatie is tegenwoordig gemakkelijker toegankelijk dan ooit tevoren en minder gemakkelijk te verifiëren. Zonder weloverwogen stappen te ondernemen om potentiële reputatierisico’s aan te pakken en reputatieschade te voorkomen, kan vrijwel elk bedrijf of elke organisatie op elk moment het slachtoffer worden van de gevolgen.

Directe oorzaken van reputatierisico

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Executive beloning
 • Productkwaliteit in verhouding tot prijs
 • Werkmethoden in alle toeleveringsketens
 • Privacy en veiligheid van klanten
 • Terugroepacties van producten
 • Fraude en corruptie bij dochterondernemingen op de buitenlandse markt
 • Belangenverstrengeling en problemen met wijzigingen in de regelgeving
 • Financiële of rapportage onregelmatigheden
 • Belastingontwijking en belastingontduiking
 • Onderzoek van zakelijke praktijken van belanghebbenden en media
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Discriminatie
 • Buitensporige kostenbesparende manoeuvres
 • Ongepaste kredietbeslissingen
 • Twijfelachtige investeringen
 • Inkomsten voldoen niet aan de verwachtingen

Indirecte oorzaken van reputatierisico

 • Fout of nalatigheid van de werknemer
 • Fysieke beveiligingsinbreuk
 • IT-inbreuk
 • Berichten en gedrag op sociale media
 • Elk direct reputatierisico dat wordt uitgevoerd door filialen of werknemers

Hoe meet je reputatierisico?

Er is geen manier om een ​​cijfer te plakken op de hoeveelheid risico die uw bedrijf mogelijk loopt, omdat er vrijwel oneindige mogelijkheden zijn voor reputatierisico’s en schade.

Zodra een risicogebeurtenis heeft plaatsgevonden, kunt u het risico kwantificeren. Het kwantificeren van reputatierisico kan in vier stappen.

Ten eerste moet een bedrijf het potentieel voor reputatieschade identificeren. Schat vervolgens wat de voorraadprestaties zouden zijn als de gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Vergelijk die schatting met de werkelijke voorraadprestaties. Het verschil is de impact op uw reputatierisico.

Hoe meet je reputatierisico?

Identificeer potentieel voor verlies

Elke gebeurtenis die een potentieel effect heeft op de reputatie kan worden beoordeeld op reputatierisico zolang:

 • de gebeurtenis is gerelateerd aan een beursgenoteerde onderneming die een relevante index heeft om de prestaties van aandelen te vergelijken,
 • de datum van het evenement bekend is en er geen indicatie is van een lek, en
 • het aangekondigde financiële verlies heeft een merkbare impact.

Hypothetische aandelenprestaties schatten

Schat de toekomstige aandelenprestaties (alsof de gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden) met behulp van historische aandelenbèta’s. Blijf de markt volgen in de dagen na het evenement voor toekomstige vergelijking.

Vergelijk hypothetische en werkelijke prestaties

Bereken het verschil tussen de hypothetische schatting en de werkelijke voorraadprestaties gedurende tien dagen na de gebeurtenis. Tien dagen is een goede periode omdat het lang genoeg is om de impact te omvatten en kort genoeg zodat extra factoren de resultaten niet gaan vertekenen.

Bepalen impact

Vergelijk het werkelijke verlies ten opzichte van de hypothetische prestatie met het aangekondigde verlies als gevolg van de gebeurtenis. Als de werkelijke schade groter is, kan het verschil worden toegeschreven aan reputatierisico.

De reputatieschade kan te wijten zijn aan een marktverdenking van de onderschatting van het potentiële verlies door het bedrijf. In een onderzoek naar risicogebeurtenissen had meer dan 55% van de gebeurtenissen een impact op de reputatie.

Wat is reputatierisicobeheer?

Reputatierisicobeheer is de praktijk waarbij een bedrijf zijn reputatierisico verkleint door bedreigingen voor zijn reputatie en daarmee zijn marktwaarde en inkomsten te identificeren, beoordelen en beheersen.

Reputatierisico is misschien wel het meest onvoorspelbare type risico voor een bedrijf of organisatie en moet daarom zo strikt mogelijk worden beheerd, maar veel bedrijven geven toe dat ze niet voorbereid zijn.

Ongeveer 44% van de bedrijven ziet zichzelf als “enigszins” voorbereid of “volwassen” in hun paraatheid. Minder dan 15% vindt dat hun reputatierisicobeperking “geoptimaliseerd” is en een vergelijkbaar aantal vindt dat hun reputatierisicobeperking ontoereikend is.

Grafiek voor reputatierisicobeheer

Begin het proces door een reputatierisicobeoordeling uit te voeren. Segmenteer uw belanghebbenden en evalueer hun perceptie van belangrijke bedrijfsfactoren zoals financiële prestaties, leiderschap, sociale verantwoordelijkheid en werkomgeving. U kunt externe perceptie en risicofactoren controleren door de hoeveelheid en dichtheid van ongunstige inhoud en discussieonderwerpen in de index van Google te analyseren. Ontwikkel een strategie op basis van het type blootstelling waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd. Werk samen met een PR-bureau of crisismanagementteam om actieve crises op te lossen.

Interne reputatierisicobeperking

De meeste risicobeperking van reputatie vindt plaats binnen het bedrijf zelf. Om het potentieel voor reputatierisico’s te verminderen, moet de Raad van Bestuur actief zijn in de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van strategieën voor reputatierisico’s, die moeten worden geïntegreerd in de bedrijfsplanning.

Het handhaven van sterke en gevestigde bedrijfswaarden kan het indirecte reputatierisico helpen verminderen. Beleid en procedures met betrekking tot ethiek en naleving moeten bovenaan beginnen en worden onderwezen als bedrijfscultuur. Alle belanghebbenden, van werknemers tot klanten en aandeelhouders, moeten als prioriteit een positieve ervaring met het bedrijf krijgen.

Enquête onder leidinggevenden over reputatierisicobeperking

Deloitte Debrief webinar poll, 29 juni 2017

Interne reputatierisicobeperking

Alle openbare verslaglegging en financiële overzichten moeten nauwkeurig en van hoge kwaliteit zijn. Discrepanties worden opgemerkt door investeerders en werpen een slecht beeld op het bedrijf. Rapportage, operaties en naleving moeten zorgvuldig worden gecontroleerd in het belang van de bedrijfsdoelstellingen. Een concurrerend bedrijfsmodel is essentieel om een ​​reputatie als competent leiderschapsteam te behouden. En tot slot, de planning en uitvoering van crisisrespons zal een aanzienlijke impact hebben op uw reputatie en het gerelateerde risico, en zou daarom een ​​hoge prioriteit moeten hebben.

Online reputatiebeheer

Uw online aanwezigheid levert een grote bijdrage aan uw algehele bedrijfsreputatie en brengt vaak reputatierisico’s met zich mee. Een professioneel online reputatiebeheerbedrijf kan grip krijgen op uw sociale media, inhoud, bereik, digitale activa en creatie, SEO en merkbeheer. Strategische marketingcampagnes kunnen een negatief verhaal wijzigen om schade te herstellen.

Veelgestelde vragen over reputatierisico

Maakt reputatierisico deel uit van het operationele risico?

Operationeel risico is het potentieel voor verlies veroorzaakt door falende interne processen, systemen, mensen of externe gebeurtenissen. Strategisch risico en reputatierisico maken geen deel uit van het operationele risico.

Wat is reputatierisico in het bankwezen?

Het reputatierisico in het bankwezen is vergelijkbaar met het reputatierisico in andere sectoren. Reputatierisico van directe of indirecte acties kan het merk en de reputatie van een bank schaden, met ernstige schade aan de winst en waarde tot gevolg. Het Wells Fargo-incident in 2016 is een goed voorbeeld van direct reputatierisico in het bankwezen.

Wat is een reputatierisicoverzekering?

Er zijn verzekeringspolissen om bedrijven te beschermen tegen schade veroorzaakt door reputatierisico’s. Dit beleid heeft doorgaans betrekking op gecompromitteerde klantgegevens, activiteiten op sociale media die resulteren in negatieve reputatie-effecten en ander direct gedrag met betrekking tot reputatierisico’s.

Plaats een reactie