Ontgooglen

Wat is ontgooglen?

Iedereen maakt zich regelmatig schuldig aan het googelen van bedrijven en personen. Heeft een bedrijf goede reviews en zijn er positieve artikelen over geschreven? Met de zoekresultaten vormen we onze eerste indruk waarna we handelen. Ontgoogelen is een term die we gebruiken als we zoekresultaten laten verwijderen van google.

Waarom ontgooglen?

Als we negatieve informatie lezen over een persoon of organisatie, nemen we hier geen contact mee op. Soms is deze informatie incorrect of gedateerd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het bedrijf of de persoon. Om deze reden kunt u een verwijderingsverzoek indienen bij google. Bij acceptatie van het verzoek ontgooglt u de negatieve, openbare informatie.

Wanneer heeft u recht op verwijdering van informatie?

Sinds 2014 geldt het Europese ‘recht om vergeten te worden.’ Hierdoor heeft u recht om bij alle zoekmachines verzoeken in te dienen tot het verwijderen van informatie. Medewerkers van Google wegen bij een verzoek zorgvuldig af welk recht in deze zaak vooropstaat: Het recht op privacy, of het recht op vrijheid van informatie. Als het verzoek geaccepteerd wordt bent u niet meer te vinden via de Google zoekmachine.

Kunt u bezwaar maken bij afwijzing?

Bij afwijzing van een verzoek kan een burger of organisatie bezwaar maken. Hiervoor vraagt u hulp  aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De bemiddelaar van de AP zal u ondersteunen en het verzoek nogmaals indienen. Dit is vaak succesvol.

Plaats een reactie