SWOT-analyse voor online merken

[ad_1]

Een reputatieanalyse onderzoekt de manier waarop online content het sentiment van uw merk weerspiegelt. Een SWOT-analyse kan worden gebruikt om online merk beter te begrijpen.

Een merkreputatie SWOT-analyse houdt rekening met:

  • Positieve merkindicatoren (wat het merk goed doet): een merk dat goede inhoud uitbrengt, zal enige consistentie hebben in de manier waarop het online wordt weergegeven.
  • Negatieve merkindicatoren (wat een merk verkeerd doet): Een merk dat slechte inhoud publiceert, zal moeite hebben om een ​​positieve reputatie te behouden als negatieve merkindicatoren zwaarder wegen dan positieve merkindicatoren.
  • Onlinerecensies: Online reviews zijn een belangrijke indicator voor het online sentiment van uw merk.
  • Online vermeldingen: Vermeldingen op sociale media, recensiesites of andere gezaghebbende sites weerspiegelen het sentiment van uw merk.

analyse van merkreputatie

De analyse houdt ook rekening met de relatieve zichtbaarheid van zoek- en sociale resultaten die van invloed kunnen zijn op het sentiment van mensen die zoekopdrachten voor uw merk uitvoeren.

Sterke en zwakke punten van het merk, kansen, bedreigingen

Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) wordt uitgevoerd om het reputatielandschap in kaart te brengen. Dit omvat het in kaart brengen van relatieve merksterkte in vergelijking met vergelijkbare entiteiten (vergelijkbare mensen, merken, producten of diensten). Sterkte of zwakte kan worden gemeten door de autoriteit, het invloedsniveau, de relevantie van de merkzoekterm en het sentiment van verschillende online inhoud te identificeren.

A. Sterke punten van een merk online

Beheersing van online-inhoud met een hoge autoriteit die goed presteert in zoek- en sociale resultaten wordt als een grote troef beschouwd, omdat ze over het algemeen een veel hoger percentage online zichtbaarheid voor het merk ontvangen. Een sterk zoekprofiel, inclusief inkomende links van gezaghebbende sites naar positieve online inhoud, verhoogt over het algemeen de zichtbaarheid van gerichte positieve merkgerelateerde inhoud.

Positieve recensies, berichtgeving in de pers en andere nuttige media worden ook als nuttig voor een merk beschouwd.

B. Merkzwakte om te elimineren

Zwakke punten in een merksentimentprofiel kunnen negatieve online inhoud bevatten. Inhoud die een merk verzwakt, omvat slechte recensies of getuigenissen, negatieve journalistiek, minder dan positieve blogposts of afbeeldingen die het positieve sentiment voor het merk online zouden kunnen verminderen.

C. Mogelijkheden voor merkverbetering

Mogelijkheden omvatten aspecten van het online profiel van een merk, zoals hiaten in de dekking.

Als de meeste vergelijkbare merken bijvoorbeeld een bepaalde groep online publicaties weerspiegelen die ontbreken in het online profiel van het doelmerk, kan dit als een kans worden beschouwd. Het betekent dat zoek- en sociale zoekmachines en informatieconsumenten een verwachting kunnen hebben van een specifiek type inhoud dat online goed kan presteren.

D. Bedreigingen voor het online merk

Bedreigingen voor online reputatie omvatten evenementen en trends die in de hele sector plaatsvinden, evenals bestaande bedreigingen voor het doelmerk. Financiële dienstverleners kunnen bijvoorbeeld reputatiebedreigingen ervaren tijdens een neergang in de economie. Hoewel het misschien nog geen invloed heeft op het doelmerk, zou het dat wel kunnen.

Andere bedreigingen voor de merkreputatie zijn onder meer een toename van negatieve online beoordelingen, bedrijfsschandalen, problemen met het serviceniveau en concurrenten die de reputatie van merken willen schaden.

Samenvatting van een merkreputatieanalyse

Een analyse is een eerste onderdeel van een online merkreputatiestrategie. Het informeert beslissingen die zullen worden genomen over hoe een merk te versterken, bedreigingen te verminderen, het online imago te beheersen en om te gaan met merkcrisissen.

Veelgestelde vragen over merkreputatieanalyse

Wat is een merkreputatieanalyse?

Een reputatieanalyse onderzoekt de manier waarop online content het sentiment van uw merk weerspiegelt. Het houdt rekening met positieve merkindicatoren, negatieve merkindicatoren, online beoordelingen en online vermeldingen.

Hoe kan ik de online reputatie van mijn merk verbeteren?

Verbeter de reputatie van uw merk door hiaten in de dekking te identificeren. Voltooi online profielen, maak inhoud die ontbrekende informatie over uw bedrijf toevoegt en investeer in SEO, beoordelingsbeheer en monitoring van sociale media.

Wat zijn bedreigingen voor mijn online merk?

Bedreigingen voor uw online merk zijn onder meer evenementen en trends die in de hele sector plaatsvinden, een toename van negatieve online beoordelingen, bedrijfsschandalen, problemen met het serviceniveau en concurrenten die uw reputatie willen schaden.

Plaats een reactie