Wat is een ESG-score?

[ad_1]

In de afgelopen decennia heeft het bedrijfsleven een verschuiving gezien in de manier waarop mensen de prestaties van een bedrijf meten. In plaats van alleen naar de winst te kijken, kijken investeerders en potentiële partners nu naar andere maatstaven wanneer ze een bedrijf vergroten. De manier waarop een bedrijf benadert milieu, personeel en ethiek kwesties zijn net zo belangrijk geworden als uitgaven, onderzoek en ontwikkeling en EBITDA.

Deze verandering leidde tot de oprichting van ecologische, sociale en governance (ESG)-scores. Een ESG-score is tegenwoordig een normaal onderdeel van de manier waarop een bedrijf zich presenteert, niet alleen aan beleggers, maar ook aan het publiek.

Wat is een ESG-score?

Een ESG-score meet de prestaties van een bedrijf als het gaat om milieu-, sociale en governancekwesties. Je zou kunnen zeggen dat het een score is op basis van hoe een bedrijf zakelijke praktijken benadert als het gaat om problemen in deze drie categorieën.

Milieu- Dit is hoe het bedrijf met elkaar omgaat en het milieu beïnvloedt. Het kan rekening houden met afvalproducten, recycling en energie-efficiëntie, evenals met de CO2-voetafdruk of andere milieu- en duurzaamheidskwesties.

Sociaal- Hierbij wordt rekening gehouden met hoe een bedrijf samenwerkt met de gemeenschap en de samenleving. Welke doelen ondersteunen ze? Aan welke groepen doet het donaties? Het kan zelfs privacykwesties omvatten en de manier waarop het met zijn klantenbestand omgaat.

Bestuur- Dit is een meting van de bedrijfsstructuur, interacties met het personeelsbestand en diversiteit. Het kan ook omvatten hoe transparant het bedrijf is in zijn bedrijfspraktijken, evenals het daadwerkelijke ESG-scoreproces.

Factoren in een ESG-score kunnen zijn:

  • De ecologische voetafdruk van het bedrijf
  • Hoeveelheid afvalproducten
  • Energieverbruik
  • Diversiteit van medewerkers en bestuur
  • Veiligheid en welzijn van werknemers
  • Uitvoerend salaris
  • Uitgaven aan liefdadigheids- en politieke donaties

Hoewel de categorieën niet veranderen, kunnen scores branchespecifiek zijn en meten hoe de hele branche omgaat met bepaalde problemen, of het kunnen grotere punten zijn die van invloed zijn op de samenleving op grotere schaal.

Een ESG-score wordt bepaald op een schaal van nul tot 100. Een goede score wordt beschouwd als meer dan 70, terwijl een score onder de 50 als een slechte prestatie wordt beschouwd. Vaak zijn scores onderverdeeld in drie categorieën:

  • Leiders – Bedrijven met hoge scores die de norm stellen voor duurzaamheid
  • Gemiddeld – Bedrijven die in het midden van het peloton zitten, uitblinken in sommige dingen, terwijl andere problemen mogelijk moeten worden verbeterd
  • Laggards- Laag scorende bedrijven waarvan wordt vastgesteld dat ze verbetering behoeven op meerdere punten die tijdens een ESG-onderzoek aan het licht zijn gekomen

Microsoft is een voorbeeld van een leider in ESG met consistente scores in de jaren ’70. Met een hoge winstgevendheid staat het bedrijf bekend om zijn sociale en ecologische inspanningen met een scherp oog voor een duurzame toekomst.

Aan de andere kant van het spectrum hebben bedrijven als Xerox en EchoStar lage ESG-scores, vooral vanwege personele en sociale kwesties. Xerox heeft te maken gehad met beweringen dat ze geen stappen hebben ondernomen om sociale verandering in haar praktijken door te voeren, omdat ze geen bedrijf zijn met een grote publieke aanwezigheid. EchoStar wordt beschuldigd van een gebrek aan transparantie en het niet openbaar maken van hun milieu- of personeelsstatistieken, wat leidt tot een lagere score.

Wie bepaalt de score?

Groepen van derden worden ingeschakeld om ESG-scores te berekenen. Door gebruik te maken van een externe organisatie is het de bedoeling dat de score onpartijdig is en niet te beïnvloeden is. Er zijn verschillende groepen die ESG-onderzoeken uitvoeren, zoals het Global Reporting Initiative, Principles for Responsible Investment en de Sustainability Accounting Standards Board.

Verschillende scoringsorganisaties meten ESG-scores op verschillende manieren. Sommige gebruiken misschien brancherichtlijnen, terwijl andere meer actuele en openbare statistieken toepassen. De organisaties kunnen een scorebenadering hanteren die meer probleem- of branchespecifiek is. Ze kunnen ook verschillen in de manier waarop ze de zakelijke praktijken van een bedrijf onderzoeken. Het Carbon Disclosure Project staat bijvoorbeeld bekend om zijn onderzoeksdiepte en het uitvoeren van eigen onderzoek in plaats van het simpelweg verwerken van de informatie die wordt gegeven door een bedrijf dat wordt beoordeeld.

Sommige organisaties zijn zeer specifiek in hun scoringsbenadering. Institutional Shareholder Services, een van de grootste adviesdiensten ter wereld, biedt specifieke categorieën zoals koolstof- of waterrisicobeoordelingen, wat een gerichte analyse van een bedrijf en zijn praktijken op deze gebieden mogelijk maakt.

Het is belangrijk dat ESG-scores, zodra ze zijn gegenereerd, in de juiste context worden bekeken, zoals algemene industrienormen of milieurichtlijnen. Zo niet, dan kunnen de bedrijven worden beschuldigd van greenwashing. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een hoge score behalen en zijn aanpak presenteren als cutting edge, terwijl het eigenlijk gewoon de wet- en regelgeving volgt die in zijn branche vereist is.

Waarom is een ESG-score belangrijk?

Beleggers zijn vaak op zoek naar bedrijven met een hoge ESG-score en eisen dit als onderdeel van hun investeringsoverweging. Naast duurzaamheidspraktijken is aangevoerd dat een hoge ESG-score resulteert in een bedrijf met minder afval, lagere energiekosten en een productiever personeelsbestand. Dit maakt bedrijven met hogere ESG-scores aantrekkelijk voor beleggers die zien dat ze meer potentieel hebben om winstgevend te zijn en dus een meer levensvatbare investering.

Bedrijven zien ook toenemende eisen om hun ESG-scores op te nemen in hun kwartaal- of jaarverslagen. Amerikaanse overheidsinstanties beginnen transparante ESG-scores en -rapporten te eisen, een praktijk die entiteiten in de Europese Unie al enige tijd toepassen.

De score kan ook een hulpmiddel zijn wanneer een bedrijf zaken wil doen in het buitenland. Landen zullen zich tot de rating wenden om te beslissen of ze willen dat het bedrijf binnen hun grenzen actief is.

Een voorbeeld is een van de grootste economieën ter wereld: China. Hoewel de meeste ESG-rapportage in het land vrijwillig is, heeft China onlangs een plan aangekondigd om ESG-scores te standaardiseren in een poging om het beoordelingssysteem uniformer te maken en te evolueren naar een hogere ‘gemeenschappelijke welvaart’.

Een hogere ESG-score zou ook leiden tot een sterker personeelsbestand. Omdat de behandeling van werknemers een van de factoren is, kunt u zien hoe voordelen, extraatjes en zelfs een prettige werkomgeving zouden leiden tot een productiever personeelsbestand. En als het om nieuwe medewerkers gaat, willen werknemers vaak deel uitmaken van progressieve en positieve standpunten over milieukwesties en duurzaamheid, wat kan leiden tot sollicitanten van hogere kwaliteit.

Naast regelgevingseisen kan een hoge ESG-score een positief effect hebben op de reputatie van een bedrijf. Door publiekelijk te laten zien waar het merk staat over zaken en transparant te zijn over de innerlijke werking van het bedrijf, kan het de manier waarop het publiek naar een bedrijf kijkt, verbeteren.


In sommige kringen worden ESG-scores gezien als een manier om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun handelen. Door hun bedrijfsnormen en -praktijken te presenteren, moeten ze transparant zijn en laten zien hoe ze duurzaam willen zijn, naast het reageren op de maatschappelijke kwesties die het publiek belangrijk vindt.

Niet iedereen is fan van ESG’s

Hoewel het gebruik van ESG-scores exponentieel is gegroeid, zien sommigen het proces gewoon als een marketingtool en hebben ze zelfs hun bezorgdheid geuit over mogelijke fraude.

“Het is geweldige marketing”, zei Chamath Palihapitiya, oprichter en CEO van Social Capital, in een interview. “Maar nogmaals, het is veel sissen, geen biefstuk.”

Palihapitiya legde uit dat er bezorgdheid bestaat dat bedrijven hun scores gewoon gebruiken om geld te lenen en dit creëert de mogelijkheid dat ze manieren zullen vinden om hun scores op te pompen. Hij haalt voorbeelden aan in de Europese Unie waar een hoge ESG-score een manier is om ‘gratis geld’ te krijgen.

Het gevaar, volgens Palihapitiya, is dat ESG-scores kunnen worden gecentreerd op toekomstige plannen en wat een bedrijf zegt dat ze van plan zijn te doen of hypothetische resultaten van hun huidige acties, versus daadwerkelijke stappen die worden genomen of huidige tastbare resultaten.

Terwijl aanhangers beweren dat hoge ESG-scores en duurzaamheidsinspanningen tot grotere winsten zullen leiden, beweren andere critici dat het niet de “win-win”-situatie is die wordt aangeprezen. Ze zeggen dat hoewel het een geldige beslissing is om te willen beleggen in aandelen die ‘goed’ zijn, beleggers niet moeten verwachten dat ze het meeste geld kunnen verdienen. Als hun doel het maximaliseren van rijkdom is, is het argument dat ESG’s niet de juiste keuze zijn.

Er zijn ook beschuldigingen geuit dat hoewel bedrijven ESG- en duurzaamheidsinspanningen publiekelijk ondersteunen, in de bestuurskamers, het tegenovergestelde waar is. Dit weerspiegelt critici als Palihapitiya en hun argument dat er veel spin gaande is en geen echte inspanningen als het gaat om duurzaamheid.

Moet uw bedrijf zich zorgen maken over ESG-scores?

Nu ESG’s populairder en in sommige gevallen zelfs verplicht worden, moeten zelfs kleine bedrijven rekening houden met hun score. ESG-scores zijn ook iets dat uw bedrijf actief kan helpen verbeteren.

Door te weten waar u slaagt in uw inspanningen op het gebied van duurzaamheid en op welke plaatsen u ruimte heeft om te groeien, kunt u een positieve verandering teweegbrengen binnen uw bedrijf. Dit kan niet alleen leiden tot een betere score, maar ook tot een stijging van uw publieke reputatie.

Uw bedrijf gaat ook groeien, dus door al een trackrecord te hebben en het proces van ESG-scores te begrijpen, maakt u zich klaar voor succes. Deze voorbereiding kan u mogelijk ook een voorsprong geven op uw concurrenten en bijdragen aan uw toekomstige groei en winstgevendheid.

Wat is een ESG-score? Veelgestelde vragen

Wat is een ESG-score?

Een ESG-score (Environmental, Social and Governance) is een beoordeling van hoe een bedrijf zaken doet in deze categorieën. Het laat zien hoe een bedrijf reageert op zaken als het milieu, duurzaamheid, werkgelegenheidskwesties en bedrijfsvoering.

Wie meet de ESG-score?

Onafhankelijke externe organisaties voltooien de score en hebben verschillende benaderingen, waarbij sommige gebruik maken van voorschriften en richtlijnen, terwijl andere kunnen meten aan de hand van actuele wetenschappelijke gegevens en huidige statistieken. Het is belangrijk dat de score wordt gedaan door een onafhankelijke entiteit, met volledige openbaarmaking door het bedrijf, zodat een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige score kan worden behaald.

Waarom is een ESG-score belangrijk?

Een ESG-score laat potentiële investeerders en partners zien hoe het bedrijf presteert op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke impact. Een hogere score wordt ook gezien als een bedrijf dat succesvoller en winstgevender zou kunnen zijn door een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering en minder afval, evenals een gezonde werkomgeving.

Heeft mijn bedrijf een ESG-score nodig?

Elke situatie is anders, maar het onderzoeken van ESG-scores kan nuttig zijn voor kleinere bedrijven. Op de lange termijn zal het u vertrouwd maken met het proces, zelfs als u groeit en zich voorbereidt op het benaderen van investeerders. Het geeft een bedrijf ook benchmarks om te laten zien waar ze slagen en waar ze hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid en milieu kunnen verbeteren.

Plaats een reactie